google-site-verification=PZtIDXbZDo1iILp0n2HiGuaFtWeVckLXYeB2Cr5yCT4
Opracował Paweł Kobyłczak BSH
Zelko Zelmanowicz, o Zelku Zelmanowiczu Białej Rawskiej, Historia Białej Rawskiej, poćwiartowanie, Palutyk hultaj, 1710

 

Jan Długosz księga 12 „Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”

Zgon w Sannikach Siemowita VI w 1462 r. (ur. 1446 r.)  (4 styczeń) w Sannikach. Sanniki na Mazowszu na pn wsch od Warszawy. 

Niektórzy sądzili, czy to fałszywie, czy zgodnie z prawdą, że go otruto” (w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1462 roku obecna nauka).

 

Jeszcze nie upłynęły dni bólu z powodu przedwczesnej śmierci wspaniałego młodzieńca, księcia Mazowsza i Płocka Siemowita, gdy 6 lutego, w sobotę, zmarł przedwcześnie w Rawie pozostały syn księcia mazowieckiego Władysława - Władysław (podejrzewano, że jednego i drugiego księcia otruł kasztelan sochaczewski Gotard z Rybnej, szlachcic z rodu Wierzbowa, czyli Radwan, za to, że nakazali mu zabrać wieś Rybną).”

Najprawdopodobniej przyczyną ich śmierci była  dziedziczna choroba Piastów -  gruźlica

W 1462 roku przyłączono ziemie rawską do Korony.

 

"Gotard z Rybna, a wcześniej z Babska herbu Radwan około 1420 roku zapisał się na Uniwersytet w Krakowie. Jego krewni z Babska piastowali wiele funkcji na dworze książąt płockich (Siemowita IV). Posiadacze Babska byli zatem już wcześniej związani z dworami książąt płockich,widzieli tu możliwości awansu i protekcji umacniającej ich pozycje przy boku władcy. Gotard był jednym z najbliższych współpracowników Siemowita V Rawskiego, od 1434 roku był jego kanclerzem nadwornym. Prawdopodobnie Gotard organizował wcześniej kancelarię książęcą i dobierał współpracowników z grona ludzi sobie znanych i przydatnych do tej pracy od momentu objęcia przez Siemowita V na przełomie sierpnia i września 1434 r. księstwa rawskiego. Z nominacji Siemowita V został kanclerzem ziemskim gostynińskim. Od 1442 roku pisze się jako Gotard z Rybna.Po śmierci Siemowita V (16 II 1442 r.) Gotard został współpracownikiem Włodzisława I płockiego, sprawującego rządy w księstwie rawskim w latach 1442–1455. Z nominacji Włodzisława objął zapewne w 1445 r. urząd kasztelana sochaczewskiego. Po śmierci Włodzisława I w 1455 r. kasztelan sochaczewski nie wszedł w skład wąskiego grona rady regencyjnej przy boku młodych książąt płockich, lecz wspierał jego działania. W kwietniu 1462 r. uczestniczył w posiedzeniu rady książęcej Mazowsza płockiego i rawskiego w Sochaczewie.

 

Już wówczas musiał być oskarżany o otrucie młodych książąt płockich, co odnotował Jan Długosz. Można sądzić, że Gotard wówczas nie zajął zdecydowanego, jednoznacznego stanowiska i znalazł się faktycznie w konflikcie z częścią możnych mazowieckich angażujących się na rzecz przedłużenia władzy książąt mazowieckich w księstwie rawskim i płockim. Wcześniej w ostatnich miesiącach życia młodych książąt Siemowita IV i Włodzisława II zapewne przebywał w ich otoczeniu, co pozwalało wyprowadzić owe oskarżenie jako oręż w walce politycznej na zachodnim Mazowszu w 1462 r. Na jego stanowisko mógł wpływać fakt posiadania dóbr w ziemi gostynińskiej i rawskiej, które wskutek postawy starostów dzierżących zamki i dobra książęce oraz popierających ich grup rycerstwa znalazły się na drodze do inkorporacji do Korony. Jawnym przeciwnikom władzy królewskiej groziła w niedalekiej przyszłości konfiskata owych dóbr, dlatego elita władzy owych ziem musiała skłaniać się do lawirowania, unikając zajmowania jednoznacznego stanowiska.”

K. Pacuski „Możnowładztwo w ziemi gostyńskiej w XIV i XV wieku Warszawa 2009

Gotard z Babska - truciciel książąt 1462 r.

Historia Białej Rawskiej

BIALSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Pieczęć miejska 1918

 

Rynek bialski okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Gilly, Cron, 1802

 

Ratusz okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Biała 1948

 

Panorama Białej okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

O nas

Przydatne informacje

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne

ul. Mickiewicza 44/16

96-230 Biała Rawska

KRS: 0000352642

NIP: 835--159-16-28

e- mail bshbr@wp.pl

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne skupia pasjonatów historii Białej Rawskiej i okolic. Chcesz do nas dołączyć zajrzyj do zakładki

 

W kilku słowach o tym co robimy

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Media Społecznościowe

Moderator strony

Paweł Kobyłczak