google-site-verification=PZtIDXbZDo1iILp0n2HiGuaFtWeVckLXYeB2Cr5yCT4

Opracował Paweł Kobyłczak BSH

Siostra Ludwika Nałęcz Morawska

Córką Hieronima Morawskiego była siostra Ludwika Morawska (1842-1906), Służebnica Boża, której proces beatyfikacyjny trwa od 2002 roku. Więcej informacji można znaleźć np. tu https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_Na%C5%82%C4%99cz-Morawska.

Gazeta Codzienna. 1846, nr 338

Księga zgonów parafii Rawa Mazowiecka z 1837 roku.

 

Prócz języka polskiego znał w części francuski, niemiecki i łacinę.

 

Hieronim Morawski zmarł 22 września 1846 roku. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwika_Na%C5%82%C4%99cz-Morawska)

Od 30 listopada 1832 roku do 24 maja 1834 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza podłódzkich Brzezin. Niektóre dokumenty wymieniają go jako burmistrza tego miasta, np. akt małżeństwa z 1833 roku.

Od 31 maja 1834 roku do 19 czerwca 1836 roku pełnił zastępczo funkcję burmistrza Białej (obecnie Biała Rawska).

Od 19 czerwca 1836 roku do 20 marca 1839 roku był ławnikiem i kasjerem miasta Rawy. W księdze zgonów parafii Rawa z 1837 r, znajdujemy akt zgonu Aleksandra Morawskiego, syna Hieronima, burmistrza Rawy. Możliwe, że przez jakiś czas Hieronim Morawski mógł pełnić funkcje burmistrza Rawy lub jego zastępcy.

14 lipca 1833 roku złożył egzamin na urząd II klasy burmistrza i uzyskał pozwolenie na pełnienie tej funkcji w miastach IV rzędu. 1

 

27 listopada 1833 roku ożenił się (jako wdowiec) z pochodząca z Brzezin, Teklą z Lenczewskich mającą 21 lat.

 

 

 

1Akta szczegółowe personalne Hieronima Morawskiego burmistrza miasta Białej r. 1835 zawierają większość informacji o edukacji i przebiegu kariery urzędniczej Hieronima Morawskiego

Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Rząd Gubernialny Piotrkowski, Anteriora, Akta szczegółowe personalne Hieronima Morawskiego burmistrza miasta Białej r. 1835, sygn. 1809,

 

Hieronim Morawski urodził się w Raciążu w 18081 roku w rodzinie szlacheckiej. Był synem Ignacego i Marianny małżonków Morawskich właścicieli folwarku Raciąż.

 

Edukację początkową nabywał w domu rodzinnym pod kierunkiem nauczyciela szkoły elementarnej w Raciążu nazwiskiem Trespe do15 września 1824 roku.2 Od 9 lipca 1826 roku do 10 września 1929 roku pełnił obowiązki nauczyciela szkoły elementarnej w Łowiczu kształcąc się przez 3 lata w tamtejszym Instytucie Nauczycielskim. Od 16 września 1829 roku do 31 grudnia 1830 roku był zastępcą nauczyciela szkoły elementarnej w Nasielsku. W czasie powstania listopadowego nie był w wojsku i nie brał udziału w powstaniu.

 

Od 6 stycznia do 9 października 1831 roku pełnił funkcję kontrolera żywności Twierdzy Modlin. Od 28 grudnia 1831 roku do 19 listopada 1832 roku pracował w biurze Komisji Województwa Mazowieckiego, początkowo jako rachmistrz czynności ogniowych, następnie bezpłatnie jako aplikant. 16 września 1832 roku złożył przysięgę urzędniczą wierności Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Mikołajowi I oraz oświadczenie, iż nigdy nie należał do tajnych towarzystw czy to w Królestwie Polskim czy za granicą.3

 

 

 

1Akta małżeństw parafii Brzeziny z 1833 roku pod nr 75 zawierają akt małżeństwa Hieronima Morawskiego i Tekli z Lenczewskich i określają jego wiek na 25 lat (1808 r). Księga zgonów parafii Rawa Mazowiecka z 1837 roku w akcie 107 (śmierć Aleksandra Morawskiego, syna Hieronima) podaje wiek Hieronima na lat 27 (1810 r.)

2 Archiwum Państwowe w Łodzi, zespół Rząd Gubernialny Piotrkowski, Anteriora, Akta szczegółowe personalne Hieronima Morawskiego burmistrza miasta Białej r. 1835, sygn. 1809

3Tamże

Hieronim Morawski 1834-36)

Historia Białej Rawskiej

BIALSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Pieczęć miejska 1918

 

Rynek bialski okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Gilly, Cron, 1802

 

Ratusz okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Biała 1948

 

Panorama Białej okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

O nas

Przydatne informacje

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne

ul. Mickiewicza 44/16

96-230 Biała Rawska

KRS: 0000352642

NIP: 835--159-16-28

e- mail bshbr@wp.pl

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne skupia pasjonatów historii Białej Rawskiej i okolic. Chcesz do nas dołączyć zajrzyj do zakładki

 

W kilku słowach o tym co robimy

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Media Społecznościowe

Moderator strony

Paweł Kobyłczak