google-site-verification=PZtIDXbZDo1iILp0n2HiGuaFtWeVckLXYeB2Cr5yCT4

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne skupia pasjonatów historii Białej Rawskiej i okolic. Chcesz do nas dołączyć zajrzyj do zakładki

 

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne

ul. Mickiewicza 44/16

96-230 Biała Rawska

KRS: 0000352642

NIP: 835--159-16-28

e- mail bshbr@wp.pl

Przydatne informacje

O nas

Pieczęć miejska 1918

 

Rynek bialski okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Gilly, Cron, 1802

 

Ratusz okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Biała 1948

 

Panorama Białej okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

BIALSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Historia Białej Rawskiej

Kacper Jan Truskolaski (1814-1834)

Kacper Jan Truskolaski urodził się 5 stycznia 1776 roku w Truskolasach Stara Wieś parafii Sokoły (obecnie woj. podlaskie) w rodzinie szlacheckiej, jako dziecko Józefa i Ewy z domu Kulesza.1

W 1817 roku opisując swoje dotychczasowe życie napisał: „W 1791 roku poszedłem do wojska, a to w czasie najokropniejszej wojny w korpusie Jegrów pod komendą J. W. generała Sokolnickiego, raniony pod Maciejewicami, zabrany w niewolę w roku 1794 przez Rosjan pod komendą J. W. jenerała Denisowa będących pod Głowaczewem.

W r. 1814 objąłem urząd burmistrza w mieście Białła i dotąd pełnię. W r. 1814 zastępcą wójta Gminy Chodnowski nad 18-tu wsiami. W r. 1815 dozorcą magazynu w mieście Białły, już ustałego.

Powyższe obowiązki, prócz magazynu dotychczas pełnię.

Białła dnia 6 maja 1817.”2

 

 

1Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski sygn. 39/1/0/1/1904, Akta w przedmiocie służby JPana Truskulewskiego Jana burmistrza miasta Białej w obwodzie rawskim, k. 14, odpis aktu chrztu.

2Tamże, k. 2

Truskolaski był od drugiej połowy sierpnia 1810 roku zastępcą burmistrza Białej. Dotychczasowy burmistrz był chory i nie wypełniał należycie swoich obowiązków. Truskolaski przejął cześć jego obowiązków jako administrator Urzędu Konsumacyjnego w Białej. Do jego obowiązków należało:

- dokonywanie rewizji w szynkach i pobieranie opłat od alkoholu

- pobieranie opłat od rzeźników za ubój zwierząt (jeździł także po okolicznych wsiach ściągając tego rozdziału opłaty)

- prowadził dokumentację i rejestry

- dzielił się wynagrodzeniem z burmistrzem Lau

 

Po śmierci dotychczasowego burmistrza sam zostaje mianowany na to stanowisko i pełni je przez 20 lat

 

W 1815 roku Truskolaski był w Białej dozorcą magazynu żywności dla wojska.

Burmistrzem Białej pozostał do 1834 roku, kiedy to został mianowany burmistrzem podłódzkich Brzezin. Funkcję tę pełnił do 1841 roku, po czym starał się o przyznanie wynagrodzenia emerytalnego dla zasłużonych urzędników państwowych1.

 

 

 

1, Archiwum Państwowe w Łodzi, Rząd Gubernialny Piotrkowski sygn. 39/1/0/1/1904, Akta w przedmiocie służby JPana Truskulewskiego Jana burmistrza miasta Białej w obwodzie rawskimkim., k46. W lipcu 1841 roku jest tytułowany jeszcze jako burmistrz Brzezin.

Odpis aktu chrztu Kacpra Truskolaskiego

Opis historyczny zasług w Ojczyźnie urodzonegoKacpra Truskolaskiego burmistrza miast Białły do 1817 r.

Życie prywatne

 

Kacper Truskolaski był trzykrotnie żonaty. Pierwsza żona Apolonia z Czaykowskich (córka Stanisława i Magdaleny) zmarła w Białej 17.08.1831 roku1. Druga żona - Tekla z Galińskich zamieszkała w Rawicy, urodzona w Kamieniu w parafii Dmosin (córka Wincentego i Anny z domu Golian). Ślub odbył się w Jeżowie w 22 stycznia 1835 roku. Ze związku tego urodził się Roman (ur. 1836, zm. 1837 r.) Tekla Truskolaska zmarła 16.08 1847 roku w Pachach w parafii Biała.

W 1850 roku Kacper Truskolaski żeni się po raz trzeci z Bogumiłą Ostromęcką z domu Chojnacką (córka Jana i Benigny ze Stempowskich) wdową z Nart parafii Biała Rawska2.

Nie jest znana data śmierci Kacpra Truskolaskiego

 

 

1Parafia Jeżów UMZ 1835 r, nr 3. Akt małżeństwa Kacpra Truskolaskiego z Teklą z Galińskich

2Parafia Biała Rawska UMZ za 1850, nr 30, Akt Małżeństwa Kacpra Truskolaskiego z Bogumiłą Ostromęcką.

Powołanie Kacpra Truskolaskiego na Burmistrza Białej  1 września 1814 r.

Biała za czasów Kacpra Truskolaskiego

 

W latach 1814-1834 w Białej zbudowano dwie studnie na rynku po obydwu stronach budynku zwanego ratuszem (1826 r. ) oraz drewniane jatki rzeźnicze i piekarskie na placu przed bożnicą żydowskiej (1830 r.). Dużym problemem w rozwoju był brak gruntów pod zabudowę miejską, które właściciele - Leszczyńscy niechętnie oddawali miastu. Systematycznie wzrastała liczba mieszkańców, w tym szczególnie Żydów.  Cały czas większość budynków była z drewna, przez co dochodziło do częstych pożarów.

Pieczęcie Burmistrza Białej jakich używał Kacper Truskolaski, pierwsza na dokumencie z 1815 roku, druga z dokumentów po 1820 roku.

Burmistrz Truskolaski miał także uprawnienia policyjne, które obrazują ogłoszenia prasowe.

Dziennik Urzędowy woj Mazowieckiego nr 333 z 15 lipca 1822 r. plus dodatek do numeru 333

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego. 1833, nr 102 + dod.

Opracował Paweł Kobyłczak BSH