google-site-verification=PZtIDXbZDo1iILp0n2HiGuaFtWeVckLXYeB2Cr5yCT4

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne skupia pasjonatów historii Białej Rawskiej i okolic. Chcesz do nas dołączyć zajrzyj do zakładki

 

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne

ul. Mickiewicza 44/16

96-230 Biała Rawska

KRS: 0000352642

NIP: 835--159-16-28

e- mail bshbr@wp.pl

Przydatne informacje

O nas

Pieczęć miejska 1918

 

Rynek bialski okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Gilly, Cron, 1802

 

Ratusz okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

Biała 1948

 

Panorama Białej okres międzywojenny

 

logo550NAPIS

 

BIALSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Historia Białej Rawskiej

Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski – 25.01.1963-14.04.19731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. B. Krassowski. Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

Urodził się 2 września 1916 r. w miejscowości Święck Wielki diecezja Łomża. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1943 r. w Katedrze Warszawskiej. Mgr Prawa Kanonicznego. W dniu 29 sierpnia 1967 r. odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Kapelan Jego Świątobliwości w 1970 r.

 

Przebieg pracy kapłańskiej:

 1. Wikariusz par. Mszczonów 19 VI 1943 r. - IV 1944 r.

 2. Wikariusz par. Grójec IV 1944 r. - 24 VIII 1945 r.

 3. Prefekt par. Powsin Jeziorna, Klarysew 24 VIII 1945 r. - 21 VIII 1947 r.

 4. Wikariusz prefekt par. Skierniewice 21 VIII 1947 r. - 21 VIII 1948 r.

 5. Wikariusz prefekt par. Włochy 21 VIII 1948 r. - 12 VIII 1950 r.

 6. Wikariusz prefekt par. św. Aleksandra W-wa 12 VIII 1950 r. - 25 I 1963 r.

 7. Obrońca węzła małż. w Sądzie Metropol. 24 VIII 1951 r. –

 8. Proboszcz par. Biała Rawska 25 I 1963 r. - 14 IV 1973 r.

 9. Wicedziekan dek. Bialskiego 29 IV 1963 r. - 11 XI 1967 r.

 10. Dziekan dekanatu bialskiego 11 XI 1967 r. - 14 IV 1973 r.

 11. Proboszcz par. Chrystusa Króla Warszawa 14 IV 1973 r. - l VII 1986 r.

 12. Rezydent-emeryt par. Chrystusa Króla W-wa l VII 1986 r. - + 3 V 1988 r.

 

Ks. mgr Bronisław Krassowski przybył do parafii Biała Rawska w dniu 22.02.1963 r. Uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza miała miejsce w niedzielę 24.02.1963 r. Uczestniczył w niej m.in. dziekan bialski ks. Stanisław Pancer, który wówczas miał siedzibę w Nowym Mieście n/Pilicą.

 

W dniach 21 - 23. 04. 1963 r. odbył się w kościele odpust św. Wojciecha patrona parafii, na który przybył J.E. ks. biskup dr Zygmunt Choromański. Przed sumą poświęcił on ornat ku czci św. Wojciecha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Krassowski na cmentarzu przykościelnym.

Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

W dniu 16. 09. 1963 r. rozpoczęto prace zabezpieczające i remontowe domu parafialnego i organistówki, które były już bardzo zniszczone. Niektóre ściany musiały być podpierane drewnianymi drągami. Wykonano także część prac remontowych w kościele parafialnym.

 

W dniu 30. 08. 1964 r. odbyła się uroczystość bierzmowania w parafii, której dokonał J.E. ks. biskup Zygmunt Choromański.

 

W marcu 1965 r. przeprowadzone zostały w parafii rekolekcje wielkopostne. Miały one charakter milenijny, trwały przez sześć dni. Przed rekolekcjami wykonano dla parafii pięć dębowych, przenośnych konfesjonałów. Wykonano też kolejne prace mające na celu unowocześnienie kościoła. Zakupiono dwa nowe żyrandole do przedniej części kościoła, które ufundowali Józef Chrzanowski z Koprzywny wraz z Władysławem Wodnickim z Zofiowa, zaś drugi ogół parafian. Stanisław Dobrosz z Woli Chojnata ufundował kryształową lampkę wieczystą przed Wielki Ołtarz. Lampkę tą zaprojektował osobiście ks. proboszcz, zaś wykonał ją mistrz Piotr Mielczarek z Warszawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół w nowym wystroju.

Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

W czasie dorocznego odpustu św. Wojciecha, w dniu 23. 04. 1966 r., obchodzone było "Parafialne Te Deum Tysiąclecia". W związku z tym parafianie wraz z ks. proboszczem przyjęli zobowiązanie moralne tysiąclecia parafii Bialskiej.

 

W czasie wstawiania nowego, pancernego i żaroodpornego tabernakulum w drewniany bęben obrotowy stwierdzono, że wyryta jest na jego tylnej ścianie data 1411 r. Na drzwiczkach nowego tabernakulum jest duży monogram Alfa i Omega, u góry daty 966 i 1966, zaś na dole napis: "Millennium". Odnowiono wówczas również chrzcielnicę i przykryto ją nową mosiężną nakrywą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnowione tabernakulum przed uroczystościami Millenijnymi 1966 r.

Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

W latach 1964-1966 ks. proboszcz Krassowski podjął działania przygotowawcze do przeprowadzenia gruntownego remontu elewacji kościoła parafialnego.

 

Rok 1967 był tzw. "rokiem posoborowym", w którym dokumenty Soboru Watykańskiego II miały być stopniowo wprowadzane w życie. Zostały one również uwzględnione w pracy duszpasterskiej księży parafii Biała Rawska.

W kwietniu 1967 r. miała miejsce wizytacja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po wizycie zalecił tynkowanie z zewnątrz kościoła, dzwonnicy

oraz bramy cmentarnej. Z czasem zaś podniesienie dachu na kościele do pierwotnej wysokości. Ustalono, że dzwonnica nie będzie tynkowana, gdyż w pierwotnych założeniach miała nie posiadać tynków zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytacja ks. bp. B. Dąbrowskiego przy odnowionym grobie bialskich proboszczów. Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

W czasie wizytacji 04.06.1967 r. Ks. Biskup Dąbrowski udzielił sakramentu bierzmowania oraz wizytował uporządkowany cmentarz parafialny, w tym grób Księży proboszczów J. Godlewskiego i R. Radlińskiego. Odwiedził też dwie rodziny w parafii: Dobroszów w Woli Chojnata-Kolonia oraz Góreckich w Szczukach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967 r. Ks. Br. Krassowski z grupami wieńcowymi. Fotografia ze zbioru P. K. Góreckiej.

 

Na początku 1968 r. wykonano ekspertyzę więźby dachowej kościoła, która wykazała konieczność natychmiastowego jej remontowania. W 1969 r. podjęto dalsze prace remontowe, w których uczestniczyli parafianie. Wykonano remont więźby dachowej oraz dachu i rynien. Skuto stare i wykonano nowe tynki zewnętrzne na kościele. Przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej. Prace tynkarskie zakończone zostały do 30.08.1969 r. Tego właśnie dnia poświęcenia wykonanych prac remontowych kościoła dokonał Prymas Polski ks. Stefan kardynał Wyszyński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizytacja Prymasa Polski ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Fotografia z kroniki Parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

Ksiądz Prymas udzielił również sakramentu bierzmowania. Przebywał w parafii do następnego dnia tj. 31. 08. 1969 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. B. Krassowski w trakcie pracy przy remoncie kościoła.

Fotografia z kroniki parafii pw. Św. Wojciecha w Białej Rawskiej.

 

Po uroczystości poświęcenia prac, kontynuowano je. Wykonano remont figury nad bramą wejściową na cmentarz kościelny, położono instalację odgromową na kościele, kończono remont więźby dachowej i stropu strychu świątyni, założono nową instalację elektryczną na strychu, wykonano remont stolarki drzwiowej. W październiku 1969 r. zainstalowano ogrzewanie kościoła, w postaci pieców akumulacyjnych.

 

W dniach 8-16.10.1969 r. w parafii bialskiej przeprowadzone zostały misje święte przez Ojców Redemptorystów z Warszawy. Parafianie z Woli Chojnata ofiarowali krzyż misyjny.

 

W dniu 16. 12. 1969 r. po raz pierwszy włączono centralne ogrzewanie w kościele parafialnym.

 

W 1970 r. wykonywano uzupełniające prace remontowe oraz usuwano stwierdzone usterki. Wstawiono też nowe boczne drzwi do kościoła i trzy okna metalowe. Po wykonaniu ogromu prac związanych z generalnym remontem kościoła, dzwonnicy oraz innych obiektów parafialnych, ks. Bronisław Krassowski zakończył swoją posługę duszpasterską i administrowanie parafią oraz dekanatem bialskim w dniu 14 kwietnia 1973 r.2

 

Ksiądz mgr Bronisław Krassowski zmarł 3 maja 1988 r. Pochowany został na cmentarzu w rodzinnej parafii Dąbrowa Wielka k/Łomży.

 

 

 

 

 

1 Dane odnośnie przebiegu pracy duszpasterskiej uzyskano z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

2 Dane dotyczące przebiegu posługi księdza w parafii bialskiej zaczerpnięto głównie z Kroniki Parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białej Rawskiej, op. cit.

Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej
Ks. prałat Bronisław Roch Krassowski proboszcz Parafii Biała Rawska, Historia parafii Biała Rawska, Ksiądz dziekan Biała Rawska, Kościół w Białej Rawskiej